Breaking News
Home » STRUKTUR ORGANIISASI JURUSAN KIMIA
STRUKTUR ORGANIISASI JURUSAN KIMIA

STRUKTUR ORGANIISASI JURUSAN KIMIA

STRUKTUR ORGANIISASI JURUSAN KIMIA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN WALISONGO SEMARANG

KETUA JURUSAN              : Malikhatul, Hidayah, ST. M.Pd
SEKERTARIS JURUSAN     : Mulyatun, M.Si
KETUA LABORATORIUM  : Anita, S.Si

No. Nama Dosen Tetap NIDN** Pendidikan dan Asal Universitas * Bidang Keahlian
(1) (2) (3) (7) (8)
1  Anissa Adiwena Putri (***) 2004058501

 

S1/UGM

S2/ UGM

Kimia Anorganik

Kimia Anorganik

2 Ervin Tri Suryandari (***)

 

2016077402

 

S1/ITS

S2/ UGM

Kimia Analitik

Kimia Analitik

3 Malikhatul Hidayah(***) 2015048301 S1/UNDIP

S2/ UNNES

Kimia Fisika/K.Industri

Pendidikan Kimia

4 Mulyatun (***)

 

 

2004058301

 

S1/UNNES

S2/ ITS

Pendidikan Kimia

Kimia Anorganik

5 R. Arizal, Firmansyah (***) 2019087902

 

S1/UM

S2/ ITS

Pendidikan Kimia

Kimia Organik

6 Wirda Udaibah, (***)

 

2004018501

 

S1/UNNES

S2/ ITS

Kimia Anorganik

Kimia Anorganik

7 Atik Rahmawati(***) 2016057501

 

S1/UNNES

S2/ UGM

Pendidikan Kimia

Kimia Lingkungan

8 Ratih Rizqi Nirwana(***) 2014048101

 

S1/UNDIP

S2/ UNNES

Biokimia

Pendidikan Kimia

9 Lianah*** 2013035901

 

S1/UT

S2/ UNNES

S3/UNDIP

S1: Pendidikan Biologi

S2: Pendidikan Biologi

S3: Ilmu Lingkungan

10 Hamdan Hadi Kusuma*** 2020037701

 

S1/UNNES

S2/ UTM Malaysia

S2/ UTM Malaysia

S1:Pendidikaan Fisika

S2:Fisika

S3:Fisika

11 Any Muanalifah*** 2013018201

 

S1/Universitas Muhammadiyah Gresik

S2/ ITS

S1: Pendidikan Matematuka

S2: Matematika

12 Achmad Hasmi Hashona*** 2008036401

 

S1/ IAIN Sunan Kalijaga

S2/ UIN Syarif Hidayatullah

S1: Bahasa dan Sastra Arab

S2: Bahasa dan Sastra Arab

13 Ruswan*** 2024046801 S1/UIN Walisongo

S2/ McGill University

S3/UIN Syarif Hidayatullah

S1: PAI

S2: Studi Islam

S3:Pengkajian Islam